Raport TMF Global Complexity Index (GBCI) 2024

Nowy TMF Global Complexity Index (GBCI) 2024 pokazuje kraje, w których łatwo i trudno prowadzić biznes. Na jakim miejscu jest Polska?

Religia w szkole jest obecna w 23 krajach Europy

Podstawy raportu TMF Global Complexity Index 2024

Autorzy raportu TMF Global Complexity Index 2024 przeanalizowali 79 regulacji prawnych państw, na które przypada 93 proc. światowego produkty krajowego brutto i 88 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto. Porównano 292, corocznie monitorowanych, wskaźników, dotyczących kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie przepisów administracyjnych i zapewnienia zgodności działalności z regulacjami prawnymi, stawianych przed przedsiębiorcami planującymi prowadzić swój biznes na wybranym rynku.

Joanna Romańczuk komentuje raportu TMF Global Complexity Index 2024

„Obserwujemy postęp w zakresie cyfryzacji procesów w Polsce. Jest to duże ułatwienie dla inwestorów i prowadzących biznes. Przykładem jest możliwość przeprowadzenia wszystkich czynności, związanych z raportowaniem finansowym w serwisie informatycznym.” – Komentuje Joanna Romańczuk – Dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej. – „Innym przykładem jest rosnące zainteresowanie konstrukcją wprowadzonej nieco ponad 2 lata temu prostej spółki akcyjnej (PSA), do której założenia wystarczy 1 zł kapitału i którą cechują proste zasady dotyczące struktur zarządczych czy likwidacji. Minął też czas zawirowań, związanych z wprowadzaniem, przez rząd Mateusza Morawieckiego, koncepcji tzw. Polskie Ładu, co jest przyjmowane przez prowadzących biznes z ulgą i polepsza nastroje.” – Uważa Joanna Romańczuk – Dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Juliusz Bolek z Instytutu Biznesu wyjaśnia skutki braku atmosfery dla biznesu w Polsce

„Bardzo mnie martwi, że Polska najgorzej wypada pod względem łatwości prowadzenia biznesu na tle państw, z którymi sąsiaduje (z pominięciem Białorusi nie notowanej w zestawieniu), w tym Ukrainy.” – Ujawnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Oznacza to, że polskie warunki gospodarcze są najmniej korzystne w regionie. Inwestor, który jest zainteresowany inwestowanie w Europie Środkowowschodniej, badają środowisko prowadzenia biznesu. Wybiera wówczas państwo, w którym będzie mu najłatwiej co w praktyce oznacza, że omija Polskę, która przegrywa w tej materii z konkurencją państw sąsiednich.”

Joanna Romańczuk komentuje pozycję Polski w kontekście sąsiednich państw

„O pozycji państwa w rankingu TMF Global Complexity Index 2023 decyduje zarówno złożoność wewnętrznych zasad prowadzenia biznesu, ale też fakt jak z takimi problemami radzą sobie inne kraje w zestawieniu. W Polsce można zaobserwować pozytywne impulsy, ale jej sąsiedzi radzą sobie lepiej z ułatwianiem zakładania i prowadzenia biznesu.” – Wyjaśnia Joanna Romańczuk – Dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Dotyczy to nawet objętej wojną Ukrainy, która ma status państwa kandydującego do Unii Europejskiej i zabiega o włączenie w struktury Wspólnoty. W związku z tym, rząd wprowadza wiele ułatwień dla biznesu, a tempo reform jest bardzo szybkie. Dla przykładu, w przypadku samodzielnej korekty zeznań podatkowych, nie są naliczane żadne kary. Ponadto, wdrażane są atrakcyjne rozwiązania dla biznesu – na przykład w obszarze IT, takie jak korzystne warunki podatkowe oraz automatyczna ochrona praw własności intelektualnej.” – Wylicza Joanna Romańczuk – Dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej.

Eksperci krytycznie o zbędnych obciążeniach przedsiębiorców w Polsce

Eksperci TMF Group zwracają uwagę, że przedsiębiorców w Polsce obciąża m. in. konieczność raportowania tych samych informacji wielokrotnie do wielu różnych instytucji i od lat towarzysząca zmienność przepisów, jak np. zapowiedź wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), po czym odroczenie jego wdrożenia w sytuacji, kiedy wiele dużych organizacji poniosło duże nakłady na dostosowanie się do jego wdrożenia.

 

Raport: gdzie najłatwiej, gdzie najtrudniej prowadzić biznes?

W jakich państwach najtrudniej prowadzić biznes?

Według raportu TMF Global Complexity Index (GBCI) 2024 Polska znalazła się na siódmym miejscu w Europie i 12. na świecie wśród państw najmniej przyjaznych dla biznesu. Polska uwzględniając kraje europejskie zajęła siódmą pozycję w rankingu. Pocieszeniem jest, że to o 3 miejsca lepiej niż w poprzednich dwóch latach.

Wśród państw, w których najtrudniej prowadzić biznes prym wiodą kraje europejskie – Republika Grecka, która w zestawieniu rankingu TMF Global Complexity Index 2024 zamieniła się pierwszym miejscem z drugą Republiką Francuską. Tuż za nimi plasują się odpowiednio Republika Kolumbii, Meksykańskie Stany Zjednoczone i Wielonarodowe Państwo Boliwia. W Europie trudniej niż w Polsce prowadzi się firmę też we Republice Włoskiej, Królestwie Belgii, Królestwie Hiszpanii i Republice Chorwacji.

W jakich krajach najłatwiej prowadzić biznes?

Najlepiej na świecie przeszkody w prowadzeniu biznesu eliminują Wyspy Caymana (terytorium zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), Curaçao (terytorium zależne Królestwa Niderlandów), Królestwo Danii, Hongkong (specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej) i Nowa Zelandia. Wśród państw, w których najłatwiej prowadzić biznes w Europie oprócz Królestwa Danii od lat zajmującej najwyższe pozycje w tej kategorii znalazły się też Królestwo Niderlandów, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Czeska, Republika Malty i Republika Irlandii. 

Konieczność oprawy otoczenia dla prowadzenia biznesu w Polsce

„W 2023 roku podawałam przykłady Królestwa Danii, które od lat jest w światowej czołówce państw najbardziej przyjaznych dla biznesu czy Królestwa Niderlandów, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Republiki Malty, a w tym roku również Republiki Czeskiej, które pokazują, że w Europie można stworzyć środowisko bardzo przyjazne dla biznesu, konkurujące w tym zakresie nawet ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że byłoby dobrze, żeby Polska w następnych latach dołączyła do grona liderów w tym zakresie.” – Komentuje Joanna Romańczuk – Dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej.

Wpływ globalnej zgodności regulacyjnej na inwestycje zagraniczne 

Autorzy TMF Global Complexity Index 2024 podkreślą, że przedstawiciele większości jurysdykcji wyrazili przekonanie o stabilności przepisów w ciągu najbliższych pięciu lat, co stanowi kontynuację tendencji wzrostowej w porównaniu z poprzednimi latami. Na przykład w 2020 roku przedstawiciele tylko 35 proc. jurysdykcji przewidywali, że prawdopodobnie nie będzie znaczących zmian w przepisach. Z roku na rok poczucie, że nie nastąpi żadna znacząca zmiana rosło, osiągając 58 proc. jurysdykcji w 2024 roku. Eksperci sugerują, że obecnie to nie ilość lub złożoność przepisów stanowi największe wyzwanie, a prawdziwą trudność stanowi szybkość wprowadzania zmian regulacyjnych.

Czynniki geopolityczne i gospodarki pomostowe

Niestabilność geopolityczna ma oczywisty wpływ na przepływ handlu i inwestycji na całym świecie. Podczas gdy ceny energii pozostają wysokie, zakłócenia w łańcuchach dostaw i bariery handlowe również stanowią poważne wyzwanie dla globalnych graczy. W rezultacie wiele przedsiębiorstw weryfikuje swoje potencjalne plany wzrostu i cele ekspansji w dłuższej perspektywie. Jednak, podczas gdy kwestie geopolityczne mogą zakłócać łańcuchy dostaw lub tworzyć bariery handlowe dla niektórych jurysdykcji, inne jurysdykcje odnoszą korzyści z globalnej zmiany. Ze względu na swoją neutralność w kwestiach globalnych, państwa znane jako „kraje pomostowe” lub „gospodarki pomostowe” są w stanie czerpać korzyści ze swojej specyfiki. Dla tych państw ich nowo ugruntowana pozycja w globalnym łańcuchu dostaw stała się kluczowym sposobem dla międzynarodowych korporacji, które chcą zarządzać swoim ryzykiem w okresie międzynarodowej niestabilności.

Niepewne czasy i strategie sukcesu – technologia i utrzymanie pracowników 

Chociaż przedstawiciele jurysdykcji wymienili szereg czynników wpływających na wzrost, to IT i technologia znalazły się na szczycie rankingu jako najbardziej wpływowe. Technologia oferuje wzrost na wiele sposobów, ponieważ może zapewnić możliwości rozwoju tam, gdzie kraje posiadają wiedzę technologiczną w zakresie produkcji i mogą zwiększyć swój udział w rynku poprzez produkcję. Wykorzystanie technologii do zwiększenia produktywności zostało również zidentyfikowane w odniesieniu do usprawnienia pracy. W wielu jurysdykcjach, w tym w Nowej Zelandii i Hongkongu, przedsiębiorstwa automatyzują prace biurowe, podstawowe i w niepełnym wymiarze godzin, wykorzystując sztuczną inteligencję, aby utrzymać liczbę pracowników na niskim poziomie i skupić się na zadaniach o wyższej wartości. Jednocześnie zdecydowana większość jurysdykcji ma trudności z przyciągnięciem i zatrzymaniem talentów (78 proc.), przy czym liczba ta jest jeszcze wyższa w regionach EMEA (90 proc.) i APAC (79 proc.).

Zdolność do skutecznego reagowania na popyt w tym zakresie zależy w dużej mierze od dwóch czynników: lokalnych przepisów prawa pracy i potencjału regionalnych talentów. Jurysdykcje z restrykcyjnymi przepisami prawa pracy i silną obecnością związków zawodowych – lub te z niedoborem dostępnych talentów – co naturalne są znacznie mniej zdolne do elastycznego dostosowywania poziomu zatrudnienia.

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Co zyskaliśmy, co straciliśmy?

20 lat Polski w Unii Europejskiej

20 lat Polski w Unii Europejskiej do okres wzlotów i upadków. Czy odnieśliśmy sukces? Czy wykonaliśmy zadania, jakie powierzył nam św. Jan Paweł II?

wAkcji24.pl | Ekonomia | NSS | Zródło: AI | 14.06.2024

Eksperci Allianz Trade: branża lotnicza rośnie. Także ruch pielgrzymkowy

Allianz Trade przygotował analizę, z której wynika, że branża linii lotniczych może patrzeć optymistycznie w przyszłość, ponieważ podróże stały się jedyną rzeczą, na którą konsumenci są gotowi nadal wydawać pieniądze. Problemem podniebnych przewoźników są braki we...

Ustawa o sygnalistach wchodzi w życie. Co musimy o niej wiedzieć?

Ustawa o sygnalistach analizowana przez Instytut Biznesu. Sprawdź, kogo dotyczy nowe prawo.

Melinda Gates – była żona Billa Gatesa, katoliczka, aktywnie wspiera ruch proaborcyjny?

Melinda Gates jest jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jako współzałożycielka Fundacji Billa i Melindy Gatesów, przyczyniła się do zmiany życia milionów ludzi na całym świecie. Czy jako jedna z najbardziej wpływowych katoliczek na świecie przyczynia się do rozpowszechniania wartości chrześcijańskich?

Wróci handel w niedzielę? Co na to polscy biskupi?

wAkcji24.pl: Czy wraca handel w niedzielę? Trwa na ten temat debata w parlamencie. Co na to polscy biskupi? Jak oceniają obecne rozwiązania prawne i czy popierają całkowitą liberalizację handlu w niedzielę?

Artyści apelują: potrzebna ochrona przed pazernymi międzynarodowymi koncernami

wAkcji24.pl: Artyści walczą o swoje prawa. „Twórczość ma wartość!” to hasło pod którym we wtorek, 11 czerwca 2024 r., odbyła się pod Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, pikieta organizowana przez Związek Artystów Scen Polskich (ZASP). Aktorzy, w tym także...

Bardzo niepewne losy ceny ropy naftowej – eksperci prognozują

wAkcji24.pl | Ekonomia | Ceny ropy naftowej w ostatnim czasie to prawdziwa hustawka cenowa. Analitycy ekonomicznie komentują obecną sytuację cen w 2024 roku i przewiduje co może się wydarzyć w przyszłości.

Instytut Biznesu: Blisko 600.000 przedsiębiorców przestało funkcjonować w Polsce, w 2023 roku

wAkcji24.pl: Instytut Biznesu informuje, że blisko 600.000 przedsiębiorców przestało funkcjonować w Polsce w 2023 roku. Jest to największy spadku liczby przedsiębiorstw w historii. Przestało funkcjonować ponad 220.000 przedsiębiorstw! Ponadto doszło do zawieszenia aż...

Obniżki stóp procentowych? Eksperci uważają, że nieprędko

wAkcji24.pl: Eksperci Allianz Trade odpowiadają na pytanie: kiedy obniżki stóp procentowych w Polsce? Analizując trendy w naszym regionie eksperci są zdania, że cierpliwość kredytobiorców będzie wystawiona na próbę.   Aktualna sytuacja inflacyjna Inflacja stała...

Rynek budowlany: nieznane azjatyckie firmy wygrywają poważne przetargi

Rynek budowlany w Polsce jest zagrożony przez system przetargów, który wykorzystują nieznane azjatyckie firmy. Ich napływ był widoczny już w zeszłym roku, w którym wygrały 25 proc. postępowań rozpisanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, nie dysponując żadnym już istniejącym potencjałem na polskim rynku.

Papież Franciszek apeluje o umorzenie długów na Rok Jubileuszowy 2025

wAkcji24.pl | Ojciec Święty Franciszek w bulli ogłaszającej rok 2025 Rokiem Jubileuszu apeluje o pokój i umorzenie długów najbiedniejszy. Publikujemy całą Bullę Ojca Świętego w języku polskim.

Chińskie samochody wjeżdżają na podbój Europy

Chińskie samochody ostro wjeżdżają na europejskie rynki. Chińska Republika Ludowa jest już największym producentem oraz konsumentem samochodów elektrycznych na świeciei. Prognozy ekspertów zakładają, że chińskie samochody w Europie mogą liczyć niemal na podwojenie swojego udziału na rynku do 2025 roku.

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Co zyskaliśmy, co straciliśmy?

wAkcji24.pl Ekonomia: 20 lat Polski w Unii Europejskiej do okres wzlotów i upadków. Czy odnieśliśmy sukces? Czy wykonaliśmy zadania, jakie powierzył nam św. Jan Paweł II?   20 lat Polski w Unii Europejskiej. Zyski: rozwój i solidarność Integracja Polski z Unią...

Sudeckie Forum Inicjatyw 2024

Sudeckie Forum Inicjatyw to wydarzenie organizowane w celu wymiany poglądów, doświadczeń, działań, a przede wszystkim propozycji współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii województwa dolnośląskiego. Motywem przewodnim spotkania jest hasło: Wiara - Kultura -...

Nielegalna migracja. Wielka Brytania znalazła na nią sposób?

wAkcji24.pl Ekonomia | Nielegalna migracja to poważny problem zachodniej Europy. Rząd Wielkiej Brytanii chce wysłać tysiące nielegalnych migrantów do obozów przejściowych w Rwandzie. Z kolei Irlandia planuje relokacje migrantów do Wielkiej Brytanii, skąd mają dalej...

100 lat polskiego złotego: Symbol suwerenności i stabilności

Polski złoty, będący wyrazem narodowej tożsamości i ekonomicznej niezależności, obchodzi setną rocznicę swojego istnienia. Wprowadzony do obiegu 29 kwietnia 1924 roku przez reformę Władysława Grabskiego, złoty zastąpił niestabilną markę polską, stając się fundamentem...

Fundusz Kościelny – likwidacja od 2025 roku?

Fundusz Kościelny, będący tematem gorących dyskusji, odgrywa kluczową rolę w finansowaniu działalności kościelnej w Polsce. Jego przyszłość jest obecnie przedmiotem publicznej debaty, co wywołuje liczne kontrowersje zarówno wśród zwolenników, jak i...

Instytut Biznesu: Ustawa o ochronie sygnalistów oznacza nowe koszty dla przedsiębiorców

wAkcji24.pl | Ekonomia | Instytut Biznesu: Ustawa o ochronie sygnalistów jest potrzebna, ponieważ takie wymogi na Polskę, nakłada Unia Europejska. Jednak przy wdrażaniu dyrektywy potrzebna jest wyobraźnia.   8 projekt ustawy o ochronie sygnalistów "Ustawa o...

Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2024: Medycy docenieni!

wAkcji24.pl: Po raz 21 przyznano Nagrody Zaufania Złoty OTIS – najbardziej prestiżowe wyróżnienia dla osób i organizacji, które mają wybitne osiągnięcia na polu poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz których pacjenci mogą obdarzyć najwyższym zaufaniem....

Pracodawca Godny Zaufania: „Kultura pracy – od strategii do praktyki”

wAkcji24.pl: "Pracodawca Godny Zaufania  - Kultura pracy – od strategii do praktyki” to debata, która odbyła się podczas XXXI kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Toruń. Uczestnicy dyskusji ocenili najnowsze trendy i kluczowe wyzwania związane z...

Strefa euro: Inflacja w świetle danych Allianz Trade, analiza i przyszłe tendencje

wAkcji24.pl Ekonomia | W jakiej sytuacji ekonomicznej znajduje się strefa euro? Zapoznaj się z kompleksową analizą na podstawie danych Allianz Trade. Dowiedz się, jakie czynniki napędzają inflację w strefie euro i jakie są prognozy na przyszłość.  Wstęp: "Lepka...