wAkcji24.pl:– Chcemy Pokoju – mówi Marek Traczyk, Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów,  organizator  Międzynarodowego Kongresu Mediów „Chcemy Pokoju”, który odbędzie się  w dniach 1-3 maja 2025 roku.

 

Marek Traczyk: Pokój jest jedną z najcenniejszych wartości świata.

Marek Traczyk – Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów: Pokój jest jedną z najcenniejszych wartości świata. Pokój, bez troski o niego, jest jednak bardzo kruchą i nietrwała wartością. Pokój nie jest czymś, co państwo, instytucje i organizacje mogą zapewnić same.

Pokój zaczyna się od naszego własnego stosunku do świata i postawy, z jaką podchodzimy do innych ludzi i przekłada się na relację międzynarodowe. Co my przedstawiciele mediów możemy zrobić, aby osiągnąć pokój? Jak o niego dbać i jakie niesie ze sobą zagrożenia? Te i wiele innych tematów, związanych z pokojem, będą przedmiotem obrad Międzynarodowego Kongresu Mediów – Chcemy Pokoju w dniach 1-3 maja 2025 roku w Warszawie.

Do udziału w Międzynarodowym Kongresie Mediów – Chcemy Pokoju zapraszamy branżowe organizacje dziennikarskie specjalizujące się w tematyce gospodarczej, wojskowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej czy religijnej. Planujemy zaprosić kilkuset dziennikarzy, blagierów influencerów, vlogerów, instagramerów itp. Mamy już wstępne deklaracje udział kilkudziesięciu międzynarodowych organizacji samorządu dziennikarskiego w Międzynarodowym Kongresie Mediów – Chcemy Pokoju.

Co jest celem Międzynarodowego Kongresu Mediów – Chcemy Pokoju?

Celem Międzynarodowego Kongresu Mediów – Chcemy Pokoju jest wspólne dziennikarzy i zaproszonych ekspertów opracowanie propozycji, które dzięki zaangażowaniu mediów na całym świcie przyczynią się do pokojowej przyszłości. Międzynarodowy Kongres Mediów – Chcemy Pokoju zakończmy wspólnie wypracowanym przez uczestników Apelem do rządzących o pokój.

Czym jest Kongresu Mediów – Chcemy Pokoju?

Międzynarodowy Kongres Mediów – Chcemy Pokoju będzie platformą dyskusji i inspiracją do działań na rzecz pokoju, zrównoważonego rozwoju i międzynarodowej pracy środowisk związanych z mediami. Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy międzynarodowe media i organizacje do kampanii na rzecz pokoju.

Co się wydarzy w czasie Międzynarodowego Kongresu Mediów – Chcemy Pokoju

Podczas Międzynarodowego Kongresu Mediów – Chcemy Pokoju zostanie poruszona trudna problematyka pokojowa, w warsztatach i dyskusjach na temat pokoju i zrównoważonego rozwoju oraz stworzonzy platforma do dialogu na temat przyszłego zaangażowania mediów w procesy pokojowe.

Sytuacja wojenna w 2024 r.

I i II wojna światowa niosła śmierć na wielką skalę. Po II drugiej wojnie światowej niestety było wiele konfliktów lokalnych. Od wybuchy pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej 24 lutego 2022 r. a potem wojskowego konfliktu, który rozpoczął się 7 marca 2023 r. w Strefie Gazy jest zagrożenie rozszerzenia się konflikty na inne obszary.

Rola mediów w czasie zagrożenia wojennego

Media mają bardzo duży wpływ na troskę o tę wartość jakim jest Pokój. Od mediów oczekuję się na pierwszym miejscu bycie Ambasadorami pokoju.

Pokój powinien być najważniejszym z celów mediów mimo różnicy politycznych, kulturalnych.

To co nas wszystkich nas całym świecie łączy w wielkim pragnieniu: POKOJU

Marek Traczyk – Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów

 

 

Marek Traczyk Chcemy Pokoju

Marek Traczyk

 

Kim jest Marek Traczyk?

Marek Traczyk – współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów, Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1984 r.), Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie (Universita Pontificia Salesina Rzym, filia w Izraelu 1988 r.), i Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Bolonii (Universita Gregoriana Rzym – STAB Bolonia 1990 r.),

Marek Traczyk w latach 1993-1998 był dyrektorem Departamentu Promocji Turystyki Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Ministerstwie Sportu i Turystyki. Od 1996 roku wydawca i Redaktor Naczelny miesięcznika branży turystycznej :TTG Polska”. Marek Traczyk pracował jako zastępca redaktora naczelnego i dyrektora Radia Polonia (2002–2003). Był powołany, przez Bank Światowy, do przeanalizowania możliwości implementacji projektu Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie. Marek Traczyk jest także współzałożycielem Polskiej Organizacji Turystycznej i organizatorem międzynarodowych targów w ok. 50 państwach.

Marek Traczyk aktywnie działa społecznie. Jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Mediów (od 2002 roku) i Warszawskiej Izby Gospodarczej (od 2017 roku); członek komitetu medialnego przy Polskim Komitecie Olimpijskim (od 2018 roku). Inicjator i organizator festiwali zdrowia: Festiwal Chlebów Świata, Festiwal Słodyczy Świata, Festiwal Owoców i Warzyw Świata, Festiwal Zup Świata. Jest człowiekiem o niespożytej energii, pełen pomysłów, tytan pracy.

 


wAkcji24.pl Opinie /SWW, AI/ 4.05.2024